Cusus Assertiviteit: Opkomen voor jezelf. op aanvraag.

CURSUS ASSERTIVITEIT

 

De assertiviteitscursus is op aanvraag. Bij voldoende aanmeldingen prik ik met jullie een datum. Om je op te geven stuur een mail naar :
info@ppzh.nl

Definitie van Assertiviteit:
Assertiviteit is het uiten van je gedachten, je mening en gevoelens op een directe, eerlijke en gepaste manier. Je komt op voor je eigen belangen. Dat doe je op een dusdanige wijze dat het past bij de situatie en je bent zowel respectvol naar jezelf als naar de ander.


-Soorten gedrag:
In het contact met anderen kun je twee uitersten onderscheiden. Schuchter gedrag en agressief gedrag. Zelfverzekerdheid/ Assertiviteit ligt daartussenin:


Schuchter-----Zelfverzekerd/ Assertief---------------Agressief

Passief-agressief: Als je schijnbaar de ander niet wilt afwijzen, maar jouw eigen belangen ook niet echt laat spreken. Veelal smoesjes verzinnen.

Zelfverzekerde mensen tonen sociaal vaardig c.q. sociaal aangepast gedrag. Dat bestaat uit:
1) Toenaderingsgedrag: bijv. iemand de weg vragen of een compliment geven.
2) Verdedigingsgedrag: bijv. iets weigeren, voor jouw rechten opkomen.

Beide vormen van gedrag komen op verschillende niveaus voor. Van heel dichtbij: gezinsleden. Tot ver weg: onbekenden. Op de werkvloer is weer ander gedrag gangbaar etc.


-Naast verantwoordelijkheid heb je ook het RECHT om jezelf te zijn en voor jezelf op te komen:
1) Je hoeft jezelf niet te verontschuldigen of uitleg te geven.
2) Je mag jouw eigen mening hebben, je hoeft die niet altijd aan te passen aan de ander.
3) Je hebt het recht om fouten te maken.
4) Je hebt het recht om iets niet te weten of te begrijpen.
5) Je hebt het recht om nee te zeggen.
6) Je hebt het recht om niet perfect te zijn, jouw zwakheden te hebben.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor wat je voelt, doet of denkt. Mensen waarderen het als je jezelf bent / durft te laten zien wie je bent.

INHOUD VAN DE CURSUS:
Allereerst wordt u hartelijk welkom geheten met een kopje thee. Vervolgens krijgt u informatie van mij over assertiviteit.

 

Daarna is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met de groep. Alle informatie is vertrouwelijk en de groepsleden wordt gevraagd om geheimhouding zodat het voor iedereen veilig voelt om iets te delen.

 

Verder zullen we het nieuwe gewenste gedrag gaan oefenen in de groep. Dat kunnen kleine oefeningetjes zijn, maar als iemand dat wil (op vrijwillige basis) ook een wat moeilijkere oefening. 

Wanneer je assertiver wilt worden is het belangrijk om ook in het dagelijks leven het geleerde toe te passen. De volgende bijeenkomst kun je nieuw opgedane ervaringen bespreken in de groep.

 

Wordt nu assertief en geef je meteen op!

 

2 zaterdagen van 12-16 uur:

(Kunt u niet deze data:Voor groepen van minimaal 5 personen en bij voldoende individuele mensen die aangeven hier behoefte aan te hebben wordt er een datum geprikt. Het worden 2 zaterdagen. Mail mij als u interesse heeft.)

Docent: Zayla Hogervorst

Kosten voor de 2 zaterdagen bij elkaar: € 155 ,- (incl. klapper)

Locatie: Abcoude

Maximaal 6 deelnemers.

 

Inschrijven en/of meer informatie:

- Klik hier: info@ppzh.nl

- Via het contactformulier van deze website.

- Bel Zayla Hogervorst: 06-34414060


Op alle producten en diensten van Psychologie Praktijk ZaylaHogervorst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is verkrijgbaar bij Z. Hogervorst. ©Z.Hogervorst

 


Terug!